top of page

Prelegenci

Izerskiej Konferencji Metodycznej "Edukacja jutra"

02.12.2023r. 

Konferencja będzie przestrzenią do networkingu dobrych praktyk między przedstawicielami różnych środowisk zaangażowanych w tworzenie system edukacji: organu prowadzącego placówki oświatowe, uczelni wyższej kształcącej kadrę pedagogiczną, dyrektorów placówek oświatowych oraz nauczycieli. Konferencja będzie okazją do spotkania się różnych perspektyw, wymiany doświadczeń i poznania różnych punktów widzenia.

bottom of page