top of page

Acerca de

Zapraszamy na naszą stronę internetową

Wsparcie dla rodziców

Zdajemy sobie sprawę, że bycie rodzicem nie jest łatwym zadaniem. Roli tej często towarzyszą wątpliwości, niepokój, rodzą się pytania o sposoby postępowania w codziennych sytuacjach. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, nasza Fundacja wspiera rodziców poprzez:

  • organizację warsztatów psychoedukacyjnych poświęconych rozwijaniu umiejętności rodzicielskich;

  • organizację konsultacji psychologicznych w sprawach dotyczących dzieci.

Informacje o organizacji szkoleń publikowane są na naszym profilu na Facebooku. W sytuacji chęci skorzystania z indywidualnych konsultacji (z psychologiem lub pedagogiem), prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 606 494 216.

Pomoc terapeutyczna i diagnostyczna  dla dzieci

Nasza Fundacja organizuje psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży w podejściu psychodynamicznym. Jest to metoda leczenia mająca zastosowanie w różnego rodzaju trudnościach: m.in. depresji, zaburzeniach lękowych (nerwicowych), zaburzeniach osobowości. Psychoterapia psychodynamiczna jest zazwyczaj procesem trwającym miesiące, a często lata. Spotkania odbywają się raz lub 2 razy w tygodniu. 

Kontakt w sprawie psychoterapii: 512 963 062.

Psychoterapię prowadzi Agata Markiewicz. 

W Mirsku utworzyliśmy salę terapeutyczną dla dzieci. W przyjaznym, dostosowanym do ich potrzeb otoczeniu, dzieci realizują zajęcia terapeutyczne z logopedą, psychologiem i terapeutą pedagogicznym.

 

Prowadzimy również diagnozę psychologiczną i logopedyczną, mającą na celu rozpoznanie przyczyn pojawiających się trudności. Naszą kadrę stanowią doświadczeni i wykwalifikowani specjaliści. 

Posiadamy bogato wyposażoną pracownię diagnozy psychologicznej (m.in. Skala Stanford-Binet 5, ABAS-3, ADOS-2, IDS-2 i inne).

 

Nasi specjaliści prowadzą diagnozę dzieci i młodzieży w sytuacjach:

- trudności szkolnych

- trudności w budowaniu relacji,

- trudności wychowawczych, w funkcjonowaniu rodzinnym

- podejrzenia zaburzeń rozwojowych.

Termin oczekiwania na pierwszą konsultację zazwyczaj nie przekracza 2 tygodni.

Psychoterapia dorosłych i młodzieży

bottom of page