top of page

Izerska Konferencja Metodyczna "Edukacja jutra"

Miejsce: Zamek Czocha 

Termin: 2 grudnia 2023 

396651224_657379356228037_8183588004250349291_n.jpg

Patronat naukowy nad Konferencją objęła Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.

Patronat honorowy objął Starosta Lubański.

Konferencja organizowana jest przy współpracy z Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu.

Izerska Konferencja Metodyczna „Edukacja jutra” jest inicjatywą, mającą na celu promowanie innowacyjnych metod stosowanych w systemie oświaty. Ma być okazją do wymiany dobrych praktyk, a także networkingu między osobami zawodowo związanymi z oświatą. Będzie to okazja do nawiązania kontaktów, sieci współpracy, która może przełożyć się na dalsze wspólne działania w obszarze innowacji. 

Mamy na myśli przede wszystkim innowacje w obszarze społecznym: kładzenie nacisku na budowanie relacji w środowisku szkolnym, stosowanie rozwiązań zachęcających do współpracy w miejsce indywidualnej rywalizacji, uczenia dzieci i młodzież pracy zespołowej, kreatywnego rozwiązywania złożonych problemów, kształtowania przestrzeni edukacyjnej w sposób wspierający samodzielność i większe branie odpowiedzialności za własny proces edukacji, odchodzenie od kultury "nauczania" w kierunku "uczenia się". 

 

Temat konferencji - edukacja jutra - ma na celu pobudzenie do myślenia, jaki model edukacji dobrze przygotuje młodzież do dynamicznie zmieniającego się świata, w którym przyjdzie im żyć w dorosłości. Czy edukacja, w której nacisk w dużej mierze kładzie się na wiedzę pamięciową, często odtwórczą, a także indywidualne osiąganie celów przygotuje dzieci i młodzież do radzenia sobie z wyzwaniami współczesnego (i przyszłego) świata? 

Do udziału w konferencji zapraszamy dyrektorów szkół, przedszkoli  i placówek oświatowych, nauczycieli, wychowawców, pedagogów i inne osoby zawodowo związane z oświatą. Udział w konferencji jest bezpłatny. Dla uczestników przewidziane są zaświadczenia uczestnictwa. Liczba miejsc jest ograniczona, aby wziąć udział w Konferencji, należy dokonać rejestracji pod tym linkiem.

Prelegentami będą osoby z całej Polski mające doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, bazujących na budowaniu dobrych relacji w placówkach oświatowych, promowaniu kultury „uczenia się” w miejsce „nauczania” w szkołach. 

Impulsem do organizacji Konferencji jest 10-lecie istnienia certyfikowanej placówki daltońskiej - Przedszkola Szyszkowa Polana w Szyszkowej, którego organem prowadzącym jest Fundacja Na Dobrą Sprawę.

logo_pce_luban.png
Współpraca:
Powiatowe Centrum Edukacyjne 
w Lubaniu
Patronat naukowy:
Patronat honorowy:
Starosta Lubański
bottom of page