top of page
M. Sadowski.jpg

dr inż. Mirosław Sadowski

Zainteresowania naukowe dra inż. M. Sadowskiego to stateczności konstrukcji rzeczywistych (współautor dwóch patentów) oraz zastosowań matematyki w technice (szczególnie równań różniczkowych oraz całkowych).

Dr inż. Mirosław Sadowski - ur. w 1979 r. w Zgorzelcu. Ukończył Szkołę Podstawową nr 3 im. J. Korczaka w Zgorzelcu oraz Liceum Samochodowe w Zespole Szkół Zawodowych im. Boh. II Armii Wojska Polskiego w Zgorzelcu. Absolwent Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego (2004) oraz studiów
podyplomowych z matematyki (Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010), zarządzania oświatą (Wydział Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, 2019) oraz administracji (Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, 2023). Doktor nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018).


Nauczyciel zgorzeleckich szkół średnich oraz wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego (2017 – 2020) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu. Członek Zarządu Krajowego Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność – Oświata” (po zmianie nazwy „Forum – Oświata”) w Bydgoszczy oraz przewodniczący Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego oraz przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność – Oświata” w Zgorzelcu (2010 – 2017).

 

W latach 2019 – 2022 dziekan Wydziału Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie Filia w Zgorzelcu, a następnie Wydziału Nauk Stosowanych Akademii Nauk Stosowanych w Szczecinie Filia w Zgorzelcu (po zmianie nazwy). Od lutego 2023 r. prezes
zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Bogatyni.

Wielką wagę przywiązuje do muzyki klasycznej (w szczególności muzyki organowej J. S. Bacha; sam gra na tym instrumencie), a także teologii i filozofii (teistyczny ewolucjonizm).

bottom of page