top of page
Rekrutacja do Przedszkola w Mirsku

Przedszkole jest w trakcie certyfikacji prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie Dalton na placówkę daltońską.

Warunkiem przyjęcia do Przedszkola jest złożenie w siedzibie KARTY ZGŁOSZENIA. Można ją pobrać tutaj lub wypełnić na miejscu.

Na comiesięczne koszty składa się czesne oraz koszty wyżywienia.

Rodziny korzystające z pomocy MOPS mogą uzyskać dofinansowanie do kosztów obiadów.

bottom of page