top of page
Mieczysław Kieca.jpg

Mieczysław Kieca

Mieczysław Kieca sprawuje urząd Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego

od 2006 roku.

Innowacyjna Strategia rozwoju oświaty miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2022-2026 zakłada modernizacja systemu oświaty i dostosowanie go do potrzeb kompetencyjnych uczniów w trzeciej dekadzie XXI

Media
o innowacyjnej strategii oświatowej
w Wodzisławiu Śląskim

Mieczysław Kieca - urodzony w 1979 roku w Bielsku-Białej, od 2006 roku prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego, od 2014 roku Przewodniczący Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, Przewodniczący Zarządu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim od 2007 roku, członek Zespołu Ustrojowego przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego od 2015 roku, członek Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów od 2015 roku.

Wykształcenie zdobył w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera na Wydziale Nauk Społecznych - Szkole Liderów Politycznych, na Politechnice Częstochowskiej na kierunku Informatyka: Systemy sieciowe  - fotografia cyfrowa oraz w Bielskiej Wyższej Szkole Biznesu i Informatyki w Bielsku - Białej na kierunku Informatyka: Inżynieria oprogramowania. Posiada również tytuł mistrza rzemiosła fotografii.

bottom of page