top of page

Oświadczenie
dotyczące
ułatwień 
dostępu

SzyszkowaPolana.pl zobowiązuje się do zapewnienia witryny internetowej dostępnej dla jak najszerszego grona odbiorców, niezależnie od okoliczności i możliwości. Naszym celem jest jak najściślejsze przestrzeganie wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych (WCAG 2.0, poziom AA), opublikowanych przez konsorcjum World Wide Web Consortium (W3C).

 

Niniejsze wytyczne wyjaśniają, jak sprawić, by zawartość sieci Web była bardziej dostępna dla osób niepełnosprawnych. Zgodność z tymi wytycznymi pomoże uczynić sieć bardziej przyjazną dla wszystkich użytkowników.

 

Chociaż SzyszkowaPolana.pl stara się przestrzegać wytycznych i standardów dotyczących dostępności, nie zawsze jest to możliwe we wszystkich obszarach witryny i obecnie pracujemy nad osiągnięciem tego celu. Należy pamiętać, że ze względu na dynamiczny charakter strony internetowej mogą czasami wystąpić drobne problemy, ponieważ jest ona regularnie aktualizowana. Nieustannie poszukujemy rozwiązań, które doprowadzą wszystkie obszary witryny do tego samego poziomu ogólnej dostępności sieci.

Jeśli masz jakieś uwagi lub sugestie dotyczące poprawy dostępności naszej strony, nie wahaj się skontaktować z nami za pośrednictwem adresu e-mail: przedszkole@szyszkowapolana.pl. Twoja opinia pomoże nam wprowadzić ulepszenia.

bottom of page