top of page

Rekrutacja do Klubu Malucha w Szyszkowej

Liczba miejsc w Klubie Malucha wynosi 9, co zapewnia bezpieczne i kameralne warunki opieki. dzieci przyjmowane są w miarę wolnych miejsc. Absolwenci Klubu Malucha mają zagwarantowane miejsce w Przedszkolu Szyszkowa Polana w Szyszkowej po ukończeniu wieku przedszkolnego (2,5 roku).

 

Warunkiem przyjęcia do Klubu Malucha jest złożenie w siedzibie placówki wypełnionej Karty zgłoszenia.

Można ją pobrać tutaj lub wypełnić na miejscu.

Przed złożeniem karty prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 606 494 216 w celu umówienia dogodnego terminu.

Na comiesięczne koszty pobytu dziecka składają się: czesne oraz koszty wyżywienia.

Dzieci zamieszkałe na terenie gminy Leśna ze względu na podjęcie przez Radę Miejską w Leśnej uchwały o dofinansowaniu klubów dziecięcych mają czesne pomniejszone o wysokość dofinansowania.

bottom of page