top of page
393976550_652252313714975_2609882457554075685_n (1).jpg

Monika Borkowska

Nauczyciel wychowania fizycznego i wychowania do życia w rodzinie. Doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu.

Od 25 lat pracuje w szkole podstawowej jako nauczyciel wychowania fizycznego. W swojej pracy skupia się przede wszystkim na promowaniu działań prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży realizując szereg konkursów, projektów edukacyjnych i innowacji. Popularyzatorka tańca i zajęć sportowych przy muzyce. Autorka wielu projektów i szkoleń
o tej tematyce.

bottom of page