top of page
aleksandra karst.png

Aleksandra Karst

Nauczyciel dyplomowany, doradca metodyczny ds. języka niemieckiego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu, ekspert ds. awansu zawodowego z listy MEiN, konstruktor zadań maturalnych (współpraca z CKE), egzaminator maturalny i egzaminu DSD II.

 

Od 37 lat pracuje w liceum ogólnokształcącym  jako nauczyciel języka niemieckiego. Rokrocznie przygotowuje swoich uczniów nie tylko do konkursów i olimpiady przedmiotowej, ale również do certyfikatu językowego Deutsches Sprachdiplom (DSD) na poziomie A2-B1 i B2-C. Przez wiele lat realizowała międzynarodowe wymiany i projekty we współpracy z IZOP- Institut Aachen, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Gazetą Wrocławską 
i szkołami niemieckimi.

bottom of page