top of page

Projekty

Logotyp Funduszy Europejskich, Flaga RP, herb Dolnego Śląska, flaga Unii Europejskiej

Tytuł projektu: Bezpiecznie i nowocześnie w przedszkolu daltońskim.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego dla 36 dzieci z terenu Gminy Mirsk od 01.09.2022 poprzez uruchomienie nowego ośrodka wychowania przedszkolnego w Mirsku. Nowe przedszkole powstanie w przebudowywanym aktualnie budynku po gminnej szkole podstawowej i będzie funkcjonowało zgodnie z założeniami pedagogiki planu daltońskiego.

 

W ramach projektu zostaną wykonane prace adaptacyjne i dostosowanie pomieszczeń do sal przedszkolnych, zastanie zakupiony sprzęt i wyposażenie sal oraz pomieszczeń towarzyszących. Ponadto zostanie wyposażony plac zabaw. Przedmiotowy projekt uwzględnia również wsparcie przez okres 12 miesięcy działalności bieżącej przedszkola.
Planowane rezultaty to: powstanie i funkcjonowanie nowocześnie wyposażonego i bezpiecznego przedszkola dla 36 dzieci, pracującego wg pedagogiki planu daltońskiego.
Nowo powstała placówka będzie powszechnie dostępna i dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Dzieci zostaną objęte dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi i specjalistycznymi, zwiększającymi lub wyrównującymi szanse edukacyjne, a 5 nauczycieli podniesie kompetencje w kierunku innowacyjnych metod nauczania poprzez
cykl kursów i szkoleń w zakresie pedagogiki planu daltońskiego wymaganych przy certyfikacji placówki.

Wartość projektu to 1 037 495,00 zł, z czego wartość dofinansowania ze środków unijnych to 881 870,75 zł.

bottom of page