top of page
Rekrutacja do Przedszkola Daltońskiego
w Szyszkowej

Przedszkole w Szyszkowej jest jedyną w okolicy certyfikowaną przez Polskie Stowarzyszenie Dalton placówką daltońską, pracującą wg koncepcji planu daltońskiego.

Warunkiem przyjęcia do Przedszkola jest złożenie w placówce KARTY ZGŁOSZENIA. Można ją pobrać tutaj lub wypełnić na miejscu.

Przed złożeniem karty prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 606494216 w celu ustalenia dogodnego terminu.

Na comiesięczne koszty składa się czesne oraz koszty wyżywienia.

Osoby korzystające z pomocy MOPS mają prawo uzyskać we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka Ośrodku Pomocy Społecznej dofinansowanie do obiadów, dzięki czemu nie ponoszą w przedszkolu ich kosztu.

bottom of page