Acerca de

summer-gb7b80f0c9_1920.jpg

Rekrutacja kadry

Nauczyciel(ka) przedszkola

Do pracy na stanowisku NAUCZYCIELA/NAUCZYCIELKI w naszym nowym przedszkolu w Mirsku (ul. Spacerowa 1) poszukujemy osoby, która:

- lubi pracę z dziećmi,

- jest gotowa pracować w oparciu o pedagogikę Planu Daltońskiego i zasady Porozumienia Bez Przemocy (zapewniamy szkolenie),

- jest otwarta i twórcza, mile widziane własne pasje i zainteresowania, którymi może dzielić się z dziećmi,

- lubi spędzać czas na świeżym powietrzu,

- w sposób otwarty i z inicjatywą podchodzi do procesu edukacji dzieci, współpracy z rodzicami,

- ma umiejętności organizacyjne, odpowiedzialnie podchodzi do swojej pracy,

- potrafi zgodnie współpracować w zespole.

 

Mile widziane umiejętności wokalne, plastyczne, gry na instrumencie.

 

WARUNKIEM KONIECZNYM jest posiadanie kwalifikacji do bycia nauczycielem przedszkola (m.in. ukończone studia licencjackie lub magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna lub wczesnoszkolna albo studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej).

Dodatkowym atutem na etapie rekrutacji będą kwalifikacje w zakresie: języka migowego lub nauki j. obcego lub tyflo-, surdo-, oligofernopedagogiki, integracji sensorycznej.

 

Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie (umowa o pracę);

- szkolenie z zakresu pedagogiki Planu Daltońskiego (przedszkole rozpocznie proces certyfikacji na placówkę daltońską) i Porozumienia Bez Przemocy;

- możliwość współtworzenia placówki i nowego zespołu kadry;

- pracę z niewielkimi grupami dzieci, w budynku po generalnym remoncie, z nowym wyposażeniem;

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: nadobrasprawe@gmail.com. W dokumentach rekrutacyjnych prosimy o zawarcie oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Na Dobrą Sprawę w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.

OFERTA W WERSJI PDF