top of page
Latawce na tle nieba, na pierwszym planie uśmiechnięta kobieta

Fundacja
Na Dobrą Sprawę

Kilka słów o nas

Aby latawiec poszybował, nie wystarczy, by wiał wiatr. Latawiec wzniesie się, jeśli będziemy mu towarzyszyć, w odpowiednim tempie, dostosowanym do aktualnych potrzeb. Więź musi być bezpieczna, ale też uważna na zmieniające się warunki, nie nazbyt kontrolująca, ale też nie nazbyt luźna. Nie jesteśmy w stanie odgórnie zdecydować, gdzie latawiec dotrze i jaki cel osiągnie, ale dostrajając się do jego indywidualnych cech i warunków, jakie go otaczają, możemy mu pomóc wykorzystać rodzący się potencjał. Nawet na tym samym wietrze każdy latawiec zachowuje się inaczej, każdy na swój sposób zachwyca, a cała sztuka polega na odnalezieniu odpowiedniej do warunków i jego właściwości drogi.

Podobnie widzimy proces wychowania i edukacji dzieci.

Aby dziecko mogło w pełni rozwinąć swój potencjał, potrzebuje do tego sprzyjających warunków. Aby złapać wiatr w skrzydła, musi mieć obok dorosłego uważnego na jego indywidualne potrzeby, który będzie mu bezpiecznie towarzyszył w fascynującej drodze zdobywania wiedzy i umiejętności. Dorosłego, który wskaże możliwą drogę, a jednocześnie świadomego, że każde dziecko ma inne potrzeby i możliwości.

Dzieci z nauczycielką puszczają wielkie bańki mydlane

Fundacja Na Dobrą Sprawę 

+48 606494216

Dziękujemy za przesłanie!

Fundacja
Na Dobrą Sprawę 

+48 606494216

Przedszkole Szyszkowa Polana w Szyszkowej

Klub Malucha Szyszkowa Polana w Szyszkowej

Szyszkowa 64, 59-820 Leśna

Przedszkole Szyszkowa Polana w Mirsku

ul. Spacerowa 1, 59-630 Mirsk

Psychoterapia dorosłych i młodzieży

Diagnoza psychologiczna dzieci

ul. Spacerowa 1, 59-630 Mirsk (budynek Centrum Terapii)

tel. 512 963 062

Dziękujemy za przesłanie!

bottom of page