Acerca de

Image by Redd

Wsparcie dla rodziców

Wsparcie dla rodziców

Pragniemy, by prowadzone przez nas placówki były przestrzenią przyjazną dla rodzin. Zdajemy sobie sprawę, że bycie rodzicem nie jest łatwym zadaniem. Roli tej często towarzyszą wątpliwości, niepokój, rodzą się pytania o sposoby postępowania w codziennych sytuacjach. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, nasza Fundacja wspiera rodziców poprzez:

  • możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji z wychowawczynią swojego dziecka w celu omówienia kwestii wychowawczych, wymiany informacji o dziecku, wspólnego szukania rozwiązań;

  • organizację warsztatów psychoedukacyjnych poświęconych rozwijaniu umiejętności rodzicielskich;

  •  organizację konsultacji psychologicznych w sprawach dotyczących dzieci.

Informacje o organizacji szkoleń publikowane są na naszym profilu na Facebooku. W sytuacji chęci skorzystania z indywidualnych konsultacji (z wychowawczynią lub psychologiem), prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 606 494 216.