Acerca de

Image by Redd

Poradnictwo
Pomoc terapeutyczna

Wsparcie dla rodziców

Zdajemy sobie sprawę, że bycie rodzicem nie jest łatwym zadaniem. Roli tej często towarzyszą wątpliwości, niepokój, rodzą się pytania o sposoby postępowania w codziennych sytuacjach. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, nasza Fundacja wspiera rodziców poprzez:

  • organizację warsztatów psychoedukacyjnych poświęconych rozwijaniu umiejętności rodzicielskich;

  • organizację konsultacji psychologicznych w sprawach dotyczących dzieci.

Informacje o organizacji szkoleń publikowane są na naszym profilu na Facebooku. W sytuacji chęci skorzystania z indywidualnych konsultacji (z psychologiem lub pedagogiem), prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 606 494 216.

Pomoc terapeutyczna i diagnostyczna  dla dzieci

W Mirsku utworzyliśmy salę terapeutyczną dla dzieci. W przyjaznym, dostosowanym do ich potrzeb otoczeniu, dzieci realizują zajęcia terapeutyczne z logopedą, psychologiem i terapeutą pedagogicznym. Prowadzimy również diagnozę psychologiczną i logopedyczną, mającą na celu rozpoznanie przyczyn pojawiających się trudności. Naszą kadrę stanowią doświadczeni i wykwalifikowani specjaliści.

Psychoterapia dorosłych i młodzieży

Nasza Fundacja organizuje psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży w podejściu psychodynamicznym. Jest to metoda leczenia mająca zastosowanie w różnego rodzaju trudnościach: m.in. depresji, zaburzeniach lękowych (nerwicowych), zaburzeniach osobowości. Psychoterapia psychodynamiczna jest zazwyczaj procesem trwającym miesiące, a często lata. Spotkania odbywają się raz lub 2 razy w tygodniu. 

Kontakt w sprawie psychoterapii: 512 963 062.

Psychoterapię prowadzi Agata Markiewicz.